rabat naliczany od ceny pierwotnej, nie dot. elektroniki i produktów wyłączonych z rabatowania